Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument potwierdzający stan lokalu. Protokół sporządza się podczas zawierania umowy najmu lub umowy sprzedaży nieruchomości. Ten ważny dokument będzie rozstrzygający w przypadku ewentualnych roszczeń wynikających ze stanu lokalu lub jego wyposażenia. Sprawdź, co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy i kiedy jest konieczny!

Protokół zdawczo-odbiorczy - co to jest?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument sporządzany najczęściej przy okazji wynajmu lub sprzedaży lokalu. Podpisywany jest przez obie strony umowy - najemcę i wynajmującego lub sprzedającego i kupującego. Celem dokumentu jest szczegółowe opisanie stanu, w jakim znajduje się nieruchomość.

Protokół zdawczo-odbiorczy - kiedy warto sporządzić?

Protokół zdawczo-odbiorczy warto sporządzić w przypadku:

 • sprzedaży lokalu
 • wynajmu lokalu
 • cesji licznika.

Protokół zdawczo-odbiorczy - co powinien zawierać?

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien opisywać stan faktyczny lokalu. Znajdują się w nim informacje o wyposażeniu nieruchomości oraz stany liczników.

Popularną praktyką jest także cesja liczników na nowego właściciela lub najemcę lokalu. Taka cesja może być elementem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Elementy obowiązkowe protokołu zdawczo-odbiorczego

Chociaż ustawa nie określa wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego, są elementy niezbędne, aby dokument był ważny i wartościowy.

Elementy obowiązkowe protokołu zdawczo-odbiorczego:

 • dane stron podpisujących protokół, np. wynajmującego i najemcy
 • adres nieruchomości, której dotyczy protokół
 • datę i miejsce podpisania dokumentu
 • podpisy stron
 • opis stanu nieruchomości
 • wyposażenie nieruchomości
 • ilość przekazanych/ zwróconych kluczy, pilotów wraz z przeznaczeniem.

Elementy dodatkowe protokołu zdawczo-odbiorczego

Dodatkowo w protokole zdawczo-odbiorczym zamieszcza się także takie dane jak:

 • metraż lokalu z podziałem na pomieszczenia
 • stan liczników, m.in. wody, ogrzewania, energii elektrycznej, gazu itp.
 • stan instalacj, układ oraz liczba gniazdek
 • stan wentykacji
 • stan podłogi
 • stan balkonu/ tarasu
 • znajdujące się w lokalu meble oraz opis ich stanu
 • znajdujący się w lokalu sprzęt AGD, RTV oraz stan sprzętu
 • wyposażenie dodatkowe lokalu, np. naczynia.

Protokół zdawczo-odbiorczy - wzór do druku


Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego - do druku

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego - do druku - plik tekstowy

Protokół zdawczo-odbiorczy - podsumowanie

Pamiętaj, protokół zdawczo-odbiorczy może mieć kluczowe znaczenia podczas rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących stanu lokalu. Dlatego powinien być sporządzany szczegółowo i z najwyższą starannością.

FAQ

Czy do protokołu zdawczo-odbiorczego trzeba dołączyć zdjęcia?

Należy podkreślić, że prawo nie narzuca jednej słusznej formy protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie wskazuje także zdjęć jako niezbędnych załączników do protokołu. Praktyka pokazuje jednak, że do protokołu zdawczo-odbiorczego warto dołączyć fotograficzną dokumentację uszkodzeń. Może mieć ona kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu nas przed ewentualnymi roszczeniami.

Czy każda wada odnotowana w protokole zdawczo-odbiorczym pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za jej spowodowanie?

Nie. Część wad/ uszkodzeń może wynikać z użytkowania lokalu, jakości sprzętu, w jaki lokal został wyposażony, lub nieprawidłowo wykonanych instalacji.

Protokół zdawczo-odbiorczy - dlaczego warto podpisać?

Protokół zdawczo-obiorczy warto podpisać, aby uniknąć ewentyalnych niedomówień i strat finansowych, które mogłyby ponieść strony podpisujące umowę kupna lub wynajęcia lokalu.

Czy protokół zdawczo-odbiorczy można podpisać tylko podczas zawierania umowy sprzedaży/ najmu?

Niekoniecznie. Prawo nie określa, kiedy należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Dobrą praktyką jest podpisanie go w czasie podpisywania ww. umów, lecz można podpisać go także w czasie trwania wynajmu.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł?

Jeśli tak, prawdopodobnie spodoba Ci się nasze oprogramowanie do wystawiania faktur online.

Wypróbuj za darmo!