FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie dotyczące aplikacji abcFaktury? Sprawdź, czy inni nie mieli podobnych wątpliwości.

Aby przejść z darmowej wersji abcFaktury Online (Green) na wersję Silver, Gold lub Platinum - odpłatną, należy przejść do menu Użytkownik -> Narzędzia -> Rozliczenia -> Pakiety i wybrać odpowiedni pakiet oraz dokonać płatności.
Twoje firmowe dane są przechowywane w bezpiecznej chmurze przygotowanej specjalnie na potrzebny aplikacji przeglądarkowej abcFaktury Online. Nasze serwery znajdują się w Polsce i są stale monitorowane. Połączenie z aplikacją zawsze jest bezpieczne i szyfrowane odpowiednim algorytmem. Dzięki temu możesz pracować na swoich firmowych danych, gdziekolwiek jesteś i z takiego urządzenia, jakie masz pod ręką. Najważniejsze, abyś miał połączenie z Internetem.
Wygenerowaną w abcFaktury Online fakturę możesz udostępnić swojemu kontrahentowi, przekazując mu odpowiedni link. Kiedy kontrahent go kliknie, zostanie przeniesiony do strony WWW z dokumentem handlowym. Dokument może obejrzeć oraz opłacić, klikając przycisk: „Opłać dokument”. W przypadku ofert (w zależności od wybranych ustawień) możesz pozwolić kontrahentom na wybranie jednego z kilku wariantów oferty, zaakceptowanie oferty lub opłacenie jej online. Udostępnić możesz także dokument magazynowy, a nawet cennik lub magazyn.
Tak. Pomoc techniczna świadczona jest za pośrednictwem czatu na naszych stronach oraz poczty e-mail.
W przypadku darmowego pakietu abcFaktury Online Green Twoja licencja jest ważna 1 rok, licząc od ostatniego zalogowania się do systemu. W przypadku płatnego pakietu licencja jest ważna przez okres, na jaki ją zakupiłeś. Jeśli nie przedłużysz licencji, aplikacja przez 30 dni będzie działać w trybie "tylko do odczytu". Po upływie tego okresu Twoje konto wraz z danymi zostaną usunięte.
Tak. Aplikacja abcFaktury Online ma kilka dostępnych pakietów – różnią się ceną i funkcjonalnościami. Jeśli chcesz korzystać z płatnego pakietu tylko przez kilka miesięcy w roku, wybierz rozliczenie miesięczne i w momencie, kiedy przestaniesz potrzebować płatnego pakietu, przejdź na wersję Green (darmową). Zmiana pakietu odbywa się w momencie jego aktywacji. Podczas korzystania z pakietu Green, nie będziesz związany opłatami do momentu, w którym zdecydujesz się przejść na jeden z odpłatnych pakietów.
Jeśli chcesz zrezygnować z używania płatnego pakietu aplikacji, możesz przejść na wersję darmową lub zamknąć konto. W przypadku przejścia z wersji płatnej na darmową, już wpłacone na poczet pakietu środki nie są zwracane. Jeśli nie przejdziesz na pakiet darmowy ani nie zamkniesz konta i jednocześnie przestaniesz uiszczać opłaty w trakcie trwania licencji, Twoje konto przejdzie w tryb „tylko do odczytu” (na 30 dni). Aby je odblokować, będziesz musiał przejść na darmowy pakiet Green lub zakupić nowy odpłatny pakiet. Data ważności odpłatnego pakietu liczy się od dnia jego zakupu. Po upływie 30 dni konto zostanie bezpowrotnie usunięte.
Zmiana pakietu z bezpłatnego na płatny związana jest z opłatą zgodną z obowiązującym aktualnie cennikiem. Zmiana pakietu z płatnego (tańszego) na inny płatny (droższy) wiąże się z opłatą za zmianę pakietu. Wysokość tejże opłaty jest uzależniona od różnicy w cenie między dotychczasowym a nowym pakietem (w zależności od wybranego pakietu) wyliczonej proporcjonalnie do ilości dni ważności dotychczasowego pakietu.
Aby móc drukować paragony, należy pobrać i zainstalować na komputerze oprogramowanie bsxPrinter. bsxPrinter pozwoli drukować paragony na drukarkach fiskalnych, także online. Szczegóły dotyczące obsługiwanych protokołów i urządzeń znajdziesz na stronie aplikacji. Oprogramowanie bsxPrinter należy zarejestrować kluczem licencyjnym. Klucz ten znajdziesz w aplikacji abcFaktury Online. Przejdź do menu użytkownika -> Narzędzia-> Usługi. Skopiuj klucz do bsxPrinter. Uruchom aplikację bsxPrinter i przejdź do menu Pomoc -> Rejestracja Programu. W polu "Klucz" wpisz skopiowany klucz licencyjny.
Darmowa wersja abcFaktury Online pozwala wygenerować do 10 dokumentów handlowych (faktur i paragonów) w każdym miesiącu. Jeśli będziesz chciał wygenerować 11. dokument handlowy, nie uda Ci się. Jeśli wygenerowanie dodatkowego dokumentu będzie konieczne, przejdź na wersję Silver, Gold lub Platinum, kupując licencję.