Funkcjonalności abcFaktury Online

W ramach gospodarki magazynowej wyróżniamy szereg działań, takich jak przyjmowanie i składowanie towarów, zarządzanie stanami magazynowymi, kompletowanie i wysyłanie zamówień, a także przeprowadzanie inwentaryzacji i spisu z natury, które są kluczowymi elementami kontroli zapasów. Aplikacja abcFaktury Online posiada szereg narzędzi i funkcjonalności, które umożliwią Ci monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zoptymalizujesz poziom zapasów i zminimalizujesz koszty związane z ich przechowywaniem.

Obsługa różnych typów dokumentów magazynowych

Platforma wspiera tworzenie i zarządzanie dokumentami magazynowymi, takimi jak:

 • PZ (Przyjęcie Zewnętrzne),
 • PW (Przyjęcie Wewnętrzne),
 • PL (Protokół Likwidacji),
 • WZ (Wydanie Zewnętrzne),
 • ZW (Zwrot Wewnętrzny),
 • BL (Bilans Otwarcia),
 • RW (Rozchód Wewnętrzny),
 • MM (Przesunięcie Magazynowe),
 • WZU (Wydanie Zewnętrzne).

W aplikacji abcFaktury Online wszystkie stany magazynowe wynikają z dokumentów magazynowych. To właściwe zarządzanie tymi dokumentami zapewnia pełną kontrolę nad ruchem towarów.

Jak wystawić dokument magazynowy w abcFaktury Online?

Aby zrobić wystawić dokument magazynowy w abcFaktury Online, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Zaloguj się do aplikacji abcFaktury Online i z menu po lewej stronie wybierz: Magazyn - Dokumenty"
 2. Kliknij: "Wystaw dokument".
 3. Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu, np. Przyjęcie zewnętrzne PZ.
 4. Uzupełnij dane kontrahenta - wskaż kontrahenta z bazy danych lub (jeśli to nowy kontrahent i jeszcze nie masz go w swojej bazie danych) uzupełnij dane kontrahenta ręcznie.
 5. Dodaj odpowiednie pozycje z Twojego indeksu produktów. Jeśli masz kilka magazynów, zwróć uwagę na to, z którego magazynu produkty dodajesz.
 6. Uzupełnij pozostałe pola dokumentu, a następnie kliknij: "Zapisz" - "Zapisz i zamknij" - "Zatwierdzony".

W ten sposób wygenerujesz odpowiedni dokument magazynowy, który wpłynie na stan Twojego magazynu. Pamiętaj, aplikacja abcFaktury Online posiada narzędzie "Reguły". Dzięki niemu dokumenty magazynowe mogą generować się automatycznie do zatwierdzonych dokumentów handlowych, co znacznie ułatwi Twoją pracę.

Jak wysłać dokument magazynowy klientowi?

Najważniejsze, abyś włączył obsługę skrzynki pocztowej w aplikacji abcFaktury Online. Dzięki temu będziesz mógł wysłać dokument magazynowy na kilka sposobów:

 1. Pobierz dokument magazynowy w formacie PDF i wyślij jako załącznik wiadomości e-mail.
 2. Udostępnij link do dokumentu magazynowego i przekaż klientowi dokument w wersji elektronicznej.
 3. Skorzystaj z systemu "Reguł" i stwórz regułę, która w momencie zmiany statusu dokumentu na "Zatwierdzony" automatycznie pyta, czy wysłać dokument e-mailem do klienta.

Metody kolejkowania magazynu

Aplikacja abcFaktury Online oferuje różne metody kolejkowania towarów, np. FIFO (First In, First Out) i LIFO (Last In, First Out), umożliwiające efektywne zarządzanie przepływem towarów i optymalizację procesów magazynowych.

Obsługa kodów GTU

Aplikacja abcFaktury Online obsługuje kody GTU - oznaczenia towarów i usług wskazujące przynależność danego towaru/ usługi do odpowiedniej kategorii towarowo-usługowej - których wymaga plik JPKV7M i JPKV7K. Aby przypisać kod GTU do danego produktu (lub usługi), należy wypełnić pole "GTU" w karcie karcie produktu.

Inwentaryzacja - czym jest?

Inwentaryzacja to ogół procesów prowadzących do ustalenia faktycznego stanu magazynu na dany dzień. Weryfikacja rzeczywistych stanów magazynowych z danymi księgowymi umożliwia wykrycie ewentualnych rozbieżności, nadużyć lub błędów i ich szybką korektę. Inwentaryzacja w abcFaktury Online to proces pozwalający porównać stan magazynu wynikający z wprowadzanych do systemu dokumentów magazynowych ze stanem faktycznym. Wynikiem przeprowadzonej w abcFaktury Online inwentaryzacji jest wygenerowanie brakujących dokumentów magazynowych, np. PZ, WZ, dzięki którym rzeczywisty stan magazynu i ten wynikający z dokumentacji pokrywają się.

Jak zrobić inwentaryzację w abcFaktury Online?

Aby zrobić inwentaryzację w abcFaktury Online, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Zaloguj się do aplikacji abcFaktury Online i z menu po lewej stronie wybierz: "Magazyn" - "Inwentaryzacje i spisy"
 2. Kliknij: "Wystaw dokument".
 3. Wybierz: "Inwentaryzacja".
 4. Wskaż datę wystawienia, datę inwentaryzacji, wybierz magazyn i ustaw odpowiednie ceny. Możesz dodać komentarz. Na koniec kliknij: "Zapisz".
 5. Dokument zostanie wygenerowany. W kolumnie "Stan aktualny" znajdziesz informacje o ilości produktów wynikającej z dokumentów magazynowych. W kolumnie: "Stan rzeczywisty" możesz edytować ilość produktów. Na tej podstawie aplikacja automatycznie obliczy różnicę między stanem aktualnym a rzeczywistym.
 6. Aby zakończyć inwentaryzację, kliknij: "Zapisz i zamknij" - "Zakończona".
 7. Po zakończonej inwentaryzacja automatycznie zostaną wygenerowane brakujące dokumenty magazynowe. Zaloguj się do aplikacji abcFaktury Online

Spis z natury - czym jest?

Spis z natury to proces polegający na fizycznym sprawdzeniu ilości i stanu towarów znajdujących się w magazynie. Spis z natury jest jestem z elementów inwentaryzacji.

Jak zrobić spis z natury w abcFaktury Online?

Aby zrobić inwentaryzację w abcFaktury Online, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Zaloguj się do aplikacji abcFaktury Online i z menu po lewej stronie wybierz: Magazyn - Inwentaryzacje i spisy"
 2. Kliknij: "Wystaw dokument".
 3. Wybierz: "Spis z natury".
 4. Wskaż datę wystawienia, datę spisu, wybierz magazyn i ustaw odpowiednie ceny. Możesz zaznaczyć opcję: "Pokazuj tylko stany dodatnie" i dodać komentarz. Na koniec kliknij: "Zapisz".
 5. Dokument zostanie wygenerowany.
 6. Wygenerowany dokument możesz pobrać w formacie PDF lub otworzyć jego podgląd.

Dzięki zastosowaniu abcFaktury Online przedsiębiorstwa mogą znacząco poprawić efektywność gospodarki magazynowej, zminimalizować ryzyko błędów i rozbieżności w dokumentacji, a także optymalizować koszty operacyjne związane z przechowywaniem i zarządzaniem zapasami. Nasze rozwiązanie to nie tylko sposób na uproszczenie codziennych operacji magazynowych, ale również klucz do zwiększenia konkurencyjności i efektywności całego przedsiębiorstwa.