Funkcjonalności abcFaktury Online

Kody GTU są niezbędne do poprawnego wygenerowania pliku JPKV7M oraz JPKV7K. Mimo że kody GTU nie muszą być zawarte na fakturach, wielu sprzedawców decyduje się na podawanie ich na dokumentach handlowych. Chcesz wiedzieć, jak przypisać kody GTU do określonych towarów i usług ze swojej bazy danych? Jak wyświetlić kod GTU na fakturze? Czytaj dalej!

Czym są kody GTU?

Kody GTU to oznaczenia towarów i kodów, które należy umieszczać w pliku JPKV7 - JPKV7M oraz JPK_V7K. Kody wskazują na przynależność danego towaru lub usługi do odpowiedniej grupy towarowo-usługowej.

Jakie są kody GTU?

Wyróżniamy 13 kodów GTU:

 • GTU 01 – napoje alkoholowe
 • GTU 02 – paliwa
 • GTU 03 – oleje opałowe i oleje smarowe
 • GTU 04 – wyroby tytoniowe
 • GTU 05 – odpady
 • GTU 06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
 • GTU 07 – oraz części samochodowe
 • GTU 08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne
 • GTU 09 – leki oraz wyroby medyczne
 • GTU 10 – budynki, budowle i grunty
 • GTU 11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU 12 – usługi niematerialne, np. marketingowe, reklamowe
 • GTU 13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Czy każdy musi używać kodów GTU?

Nie. Obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy sprzedawcy towarów i usług, którzy są czynnymi płatnikami VAT i sprzedają towary lub świadczą usługi uznane za szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Dodatkowo z obowiązku stosowania kodów GTU zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie są vatowcami.

Czy aplikacja abcFaktury Online obsługuje kody GTU?

Tak, aplikacja abcFaktury Online obsługuje kody GTU. Aby przypisać kod GTU do danego produktu (lub usługi), należy:

 1. Uruchomić "Indeks produktów i usług".
 2. Odnaleźć odpowiedni produkt/ odpowiednią usługę, otworzyć jego/jej widok i przywróć go do edycji, klikając ikonkę żółtego ołówka.
 3. Następnie rozwinąć pole GTU, wskazać odpowiedni KOD i potwierdzić swój wybór przyciskiem: "Wybierz".
 4. Na koniec kliknąć: "Zapisz i zamknij".

Jak umieścić kod GTU na fakturze?

Nie ma obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturze. Jednakże przedsiębiorcy zobowiązani do ich używania, często decydują się na umieszczanie kodów GTU na dokumentach handlowych.

Aby kod GTU widniał na fakturze generowanej z abcFaktury Online, należy:

 1. Otworzyć podgląd faktury, i kliknąć "Opcje".
 2. Zaznaczyć opcję: "Pokazuj GTU".
 3. Na koniec kliknąć: "Zapisz".

Opcję: "Pokazuj kody GTU" wystarczy ustawić raz. Będzie aktywna dla wszystkich nowo wystawionych faktur.